Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona, przeznaczona jest dla kierowców, którzy posiadają już uprawnienia kwalifikacji wstępnej w ramach jednego z bloków programowych, a chcą rozszerzyć swoje uprawniania o drugi z bloków.

Wyróżnia się dwa rodzaje kursów kwalifikacji wstępnej uzupełniającej:

  • dla kierowców posiadających prawo jazdy kategorii C, C+E, C1, C1+E, którzy rozszerzają swoje kompetencje o kwalifikację wstępną dla prawa jazdy kategorii D, D+E, D1, D1+E
  • dla kierowców posiadających prawo jazdy kategorii D, D+E, D1, D1+E, którzy rozszerzają swoje kompetencje o kwalifikację wstępną dla prawa jazdy kategorii C, C+E, C1, C1+E

 

Kurs kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej, to zajęcia specjalistyczne, składające się z dwóch części – teoretycznej (32,5 godzin)  i praktycznej (2,5 godzin) – łącznie 35 godzin.