Wózki widłowe

Kurs na operatora wózka widłowego, to szkolenie, dzięki któremu uzyskają Państwo uprawnienia operatora wózka widłowego (także uprawnienia UDT).

Zapewnimy Państwu profesjonalne szkolenie, po którym zyskają Państwo uprawnienia do obsługi:

  • wózków jezdniowych podnośnikowych wraz z wymianą butli gazowych
  • wózków jezdniowych naładowanych
  • wózków jezdniowych unoszących
  • wózków ciągnikowych

Cena kursu na operatora wózka widłowego w naszym ośrodku to 299 zł.

Podczas szkolenia, zyskają Państwo wiedzę z zakresu:

  • obowiązujących przepisów dotyczących urządzeń objętych zakresem szkolenia
  • wiadomości dotyczących podstaw budowy wózków jezdniowych podnośnikowych wraz z ich charakterystyką, omówieniem podstawowych mechanizmów oraz urządzeń bezpieczeństwa – w szczególności do: oceny stanu technicznego urządzenia przed rozpoczęciem i po zakończeniu pracy, bezpiecznej obsługi urządzeń objętych szkoleniem, optymalnego wykorzystania urządzenia, identyfikacji zagrożeń oraz nabycia umiejętności wykorzystania dokumentacji eksploatacyjnej przeznaczonej dla operatora
  • wyposażenia i techniki transportu ładunków, które umożliwiają operatorowi: wykonywanie działań w sposób efektywny i bez narażania na niebezpieczeństwo siebie i innych oraz praktyczne umiejętności obsługi wózka w rzeczywistych warunkach pracy
  • umiejętności praktycznych, w tym: precyzję ruchów, ocenę wielkości masy ładunków i odległości, a także położenia środka ciężkości, optymalne wykorzystanie urządzenia
  • sposoby postępowania w sytuacjach awaryjnych

Ukończone szkolenie jest równoznaczne z uzyskaniem zaświadczenia o ukończonym kursie w języku polskim. Istniejemożliwość uzyskania zaświadczenia w języku obcym – gratis.

Zaświadczenie uprawnia do pracy na stanowisku operator wózka widłowego, jednak część pracodawców – mając możliwość wyboru – wybiera tych operatorów, którzy obok zaświadczenia o ukończonym kursie – posiadają także uprawnienia wydane przez Urząd Dozoru Technicznego.

Dlatego, specjalnie dla Państwa, po ukończonym kursie – organizujemy również egzamin UDT.

Egzamin państwowy przed komisją powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego nie jest obowiązkowy, lecz często zdecydowanie ułatwia znalezienie pracy w zawodzie. Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej, a jego to 152 zł.