Licencja TAXI

Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Krakowa z dnia 4 grudnia 2013 r. kierowca, który chce wykonywać transport drogowy taksówką na terenie Gminy Miejskiej Kraków musi uzyskać odpowiednie uprawnienia.

Do kursu może przystąpić kierowca, który:

 • ukończył 21 lat,
 • posiada prawo jazdy kategorii B.

Program szkolenia obejmuje:

 1. zagadnienia z topografii Krakowa, w szczególności ustytuowanie zabytków, bazy noclegowogastronomicznej oraz wypoczynkowo – rekreacyjnej (15 godz),
 2. przepisy prawa miejscowego, w tym (5 godz):
 • Przepisy porządkowe obowiązujące przy przewozie osób i bagażu taksówkami (3 godz),
 • Ceny urzędowe, strefy cen (stawki taryfowe) (1 godz),
 • Zewnętrzne i wewnętrzne oznakowanie taksówek, dodatkowe wyposażenie (1 godz).

Szkolenie może odbywać się w formie:

 • wykładów, koszt szkolenia wynosi 420 zł,
 • e – learningu, koszt to 125 zł za miesięczny dostęp do kursu.

Warunkiem przystąpienia do egzamionu jest ukończenie kursu na przewóz drogowy taksówką oraz dopełnienie koniecznych formalności. Kandydat ma obowiązek złożyć wniosek o dopuszczenie do egzaminu, najpóźniej na 2 dni robocze przed wyznaczonym terminem, wraz z zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia oraz kopię dowodu wpłaty za egzamin w wysokości 140 zł.

Zapisu na egzamin dokonuje się na Stanowisku ds. Czynności Pokontrolnych zawiązanych z Działalnością OSK i Transportu, al. Powstania Warszawskiego 10, Centrum Administracyjne, I piętro, pokój 82, tel. (12) 616-94-74.

Egzamin składa się z 35 pytań, z czego:

 • 24 pytania dotyczą zagadnień topografii miasta (w szczególności położenia ulic, placów i osiedli, lokalizacja ważniejszych obiektów takich jak urzędy, dworce, szpitale, teatry i kina),
 • 11 pytań z zakresu prawa miejscowego dotyczącego taksówek.

Czas trwania egzaminu wynosi 45 min. Egzamin jest zdany, gdy osoba egzaminowana uzyskała min. 20 punktów z zakresu topografii miasta oraz 8 punktów w pozostałym zakresie.